عوامل موثر در طراحی سقف شیبدار

عوامل موثر در طراحی سقف شیبدار

عوامل موثر در طراحی سقف شیبدار

عوامل موثر در طراحی سقف شیبدار

اولین عامل از عوامل موثر در طراحی سقف شیبدار شناخت مشتری است

وقتی قرار است به عوامل موثر در طراحی سقف شیبدار بپردازیم، اولین نکته این است که باید خود را جای مشتری گذاشته و از زاویه دید او به ساختمان نگاه کنیم. در این صورت است که میتوانیم عامل مهم زیبایی را به عنوان یکی از عوامل موثر در طراحی سقف شیبدار ، به خوبی در طراحی خودمان لحاظ کنیم. پس در مرحله ی اول و قبل از از کشیدن قلم روی کاغذ به قصد طراحی، باید جلسه ای مفصل با کارفرما داشته باشیم. در این جلسه نباید از ساختمان و نوع سقف درخواستی صحبت کنیم؛ بلکه باید یا صحبت های متفرقه و هدفمند به سلایق کارفرما پی ببریم. آنوقت سلایق مشتری را با اطلاعات خود درباره سقف ترکیب میکنیم. بعد از آن خواهید دید که چگونه زیباترین طرح ممکن برای آن پروژه در ذهن شما نقش خواهد بست. سپس با توجه به آن طرح ذهنی، به طراحی سقف میپردازیم. طرحی که مطمئنا بسیار مورد قبول کارفرما قرار خواهد گرفت.

عوامل محیطی عاملی مهم در طراحی سقف شیبدار

بعد طراحی و شکل ظاهری سقف به سراغ سایر عوامل موثر در طراحی سقف شیبدار میرویم. دیگر کار ما با مشتری تمام شده و اکنون باید اقلیم آب و هوایی و منطقه ای را مورد بررسی و تحقیق و تفحص قرار دهیم. بسیاری از نکات در این زمینه مهم و قابل توجه هستند  و در زمینه عامل اقلیم از عوامل موثر در طراحی سقف شیبدار باید مورد توجه قرار گیرند.

بارندگی حرف اول را در این میان میزند. میزان بارش سالانه و فصلی و نوع قالب بارندگی های سالانه و فصلی بسیار مهم هستند و در زمینه های زیادی در طراحی سقف شیبدار مثل تعیین زاویه شیب سقف نقش بازی میکنند. برف به زاویه ی بیشتری در طراحی سقف احتیاج دارد تا بعد از بارش بدون نیاز به برف روبی خودش از روی بام تخلیه شود در حالی که این موضوع برای مناطقی که بارش باران را به عنوان بارش قالب در اقلیم خود دارند زیاد لازم به رعایت کردن نیست. نمیتوان همیشه با شیب زیاد این گونه موانع را از سر راه برداشت، چرا که شیب زیاد خود باعث کاهش حجم و فضای مصرفی داخل ساختمان میشود. البته با تحلیل بیشتر زاویه بارش میتوان بهترین شیب را برای سقف در نظر گرفت که صدای برخورد باران به سقف را تا حد زیادی کاهش بدهد. این موضوع در ادامه مورد بحث قرار میگیرد.

جهت باد قالب و سرعت آن هم از مهمترین عوامل در طراحی سقف شیبدار میباشد. اگر این عامل به خوبی مورد بررسی قرار بگیرد در آینده رضایت مشتری را به همراه خواهد داشت. و همه خوب میدانیم که مشتری راضی با خود مشتریان دیگری را به سراغ ما می آورد. در مقابل اگر این از بررسی این عامل غفلت کنیم؛ احساس نارضایتی مشتری در هنگام استفاده از محصول و خدمات ما تنها چیزی هست که برایش میماند و این به معنای پیشرفت شغلی برای ما نخواهد بود. اما چطور این عامل تا این حد مبتواند مهم باشد؟

در جواب باید به صدا برخورد باران به سقف اشاره کنیم. ما میتوانیم با تحلیل درست جهت و سرعت باد زاویه قالب ریزش باران به سمت زمین را تعیین کنیم. این زاویه به ما کمک میکند تا بهترین زاویه را برای سقف شیبدار در نظر بگیریم. زاویه ای که هرچه هم راستا تر با جهت فرود قطرات باران باشد صدای کمتری تولید میکند. و صدای کمتر یعنی آرامش و رضایت بیشتر برای مشتری.

شاید با خود بگویید خوب میشود از سقف هایی شیبدار کم صدا تر مثل آکروتایل استفاده کنیم و این همه زحمت تحلیل و بررسی به خودمان ندهیم!! این کاملا درست است و ما در مقاله های بعدی به نوع سقف شیبدار خواهیم پرداخت ولی در شرایطی که مشتری بودجه ی کمی برای سقف شیبدار در نظر گرفته ؛ نمیشود از سقف های گرانتر استفاده کنیم. بلکه باید جنس های ارزانتری مثل آندولین و … را مورد استفاده قرار دهیم که معمولا تنها عیب آنها صدای بالای آن در هنگام بارندگی میباشد. و این ما هستیم که با یک بررسی و تحلیل چند روزه میتوانیم زاویه ای دقیق و حساب شده به سقف بدهیم تا مشتری سقفی ارزان و زیبا و البته ساکت و سرشار از آرامش بالای سرش داشته باشد. همین آرامش است که برای ما مشتری آور و پول ساز خواهد بود.

عوامل مهم دیگر از عوامل موثر در طراحی سقف شیبدار را در مقالات بعدی مورد بررسی قرار خواهیم داد. ما در مرکز سقف شیبدار مشهد، با نام تجاری سقف باران، همواره اصول و عوامل مهم در طراحی قف شیبدار را مورد بررسی قرار میدهیم تا بهترین و ارزان ترین و در عین حال آرامش بخش ترین سقف شیبدار را برای شما به ارمغان بیاوریم. آرامش شما عامل پیروزی و هدف اصلی ماست.